fbpx

Padedu augti

Veiklą vykdyti pradėjo nuo 2011 m.

2012 m. Gyvybės medžio sodinimas;

2013 m. Asociacija tapo Europos naujagimio paramos fondo nare (EFCNI);

2013 m. lapkričio 17d. asociacijos iniciatyva Kauno Rotušė pirmą kartą nušvito purpurine spalva – neišnešioto naujagimio spalva, taip garsindama Lietuvos vardą Europos mastu;

2016 m.  pirmasis tokio tipo pagalbos teikimo būdas Lietuvoje (ar net pasaulyje) „Minčių inkilėlis”;

2016 m. projektas „Sveika pradžia – mamos pieno laše”, kurio metu renkamos lėšos pirmajam Lietuvoje motinos pieno bankui.

 

Asociacijos „Padedu augti“ tikslai:

– Atstovauti ir ginti asociacijos narių bendrus interesus

– Burti naujagimių anksčiau  laiko susilaukusius tėvus į savipagalbos grupes ir skatinti tarpusavio  bendravimą.

– Bendradarbiauti su medicinos  ir kitais specialistais ir vykdyti paraminius projektus nukreiptus į anksčiau laiko gimusio naujagimio ir jo šeimos sąlygų gerinimą bei kitų šeimų, auginančių vaikus ir susiduriančių su socialinėmis, psichologinėmis bei vaikų sveikatos problemomis, sąlygų gerinimas.

– Skatinti ir organizuoti savanorišką veiklą.

– Bendradarbiauti su kitomis Lietuvos ir tarptautinėmis organizacijomis, kurių veikla atitinka asociacijos vertybes.

 

Asociacijos veiklos uždaviniai ir funkcijos:

– Organizuoti savipagalbos grupių kūrimąsį.

– Teikti psichosocialinę pagalbą naujagimių anksčiau laiko susilaukusioms šeimoms ir kitoms šeimoms  auginančioms vaikus ir susiduriančioms su socialinėmis, psichologinėmis bei vaikų sveikatos problemomis.

– Skleisti informaciją apie anksčiau laiko gimusį naujagimį, jo priežiūrą.

– Skatinti naujagimius pagimdžiusias moteris žindyti natūraliai.

– Vykdyti įvairias programas ir / ar projektus.

– Organizuoti konferencijas, seminarus.

 

Kontaktai:

El.paštas: info@padeduaugti.lt

Tel.nr.: +370 677 81570 / +370 689 98794

www.padeduaugti.lt